Οι περιοχές Natura και το δημόσιο συμφέρον

Μια βραδυφλεγή βόμβα, η οποία απειλεί να τινάξει στον αέρα το σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης στην Ελλάδα, αποτελεί η παράλειψη της χώρας μας να εξετάζει πριν αδειοδοτήσει τη συμβατότητα έργων και δραστηριοτήτων με τις περιοχές Natura. Σειρά αποφάσεων του Ευρωδικαστηρίου τα τελευταία χρόνια έχει καταδείξει τη σημασία της διαδικασίας αυτής, που ονομάζεται «δέουσα εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων», αλλά και τον έλεγχο αυτής από ανεξάρτητη Αρχή και όχι από ιδιώτες ή τα όργανα του υπουργείου Περιβάλλοντος. Αντιθέτως η Ελλάδα όχι μόνο έχει ενσωματώσει και εφαρμόσει με στρεβλό τρόπο την οδηγία για τη δέουσα εκτίμηση, αλλά την τελευταία δεκαετία αποδυναμώνει συστηματικά ακόμα και τη βασική διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, επιλογή που μπορεί σύντομα να τη φέρει στο εδώλιο του Ευρωδικαστηρίου.

Η δέουσα εκτίμηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία πρέπει να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις που θα έχει ένα έργο ή μια δραστηριότητα –μόνο του ή σε συνδυασμό με άλλα υπάρχοντα ή σχεδιαζόμενα– στα είδη ή και στους οικοτόπους των περιοχών Natura. Πρόκειται για μια διαδικασία που πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την έγκριση ενός σχεδίου, ουσιαστικά και από τη συνήθη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης: ένα πρώτο πράσινο φως.

Οι ιδιαιτερότητες

Η διαδικασία της δέουσας εκτίμησης έχει βέβαια πολλές ιδιαιτερότητες. Κατ’ αρχάς, δεν αφορά μόνο τις περιοχές Natura, αλλά κάθε έργο που μπορεί να τις επηρεάσει, ακόμα κι αν είναι έξω από αυτές. Επιπλέον, δεν αφορά μόνο τις κατηγορίες εκείνων των έργων που κανονικά χρειάζονται περιβαλλοντική αδειοδότηση. Τέλος –και πιο σημαντικό– πρέπει, σύμφωνα με το Ευρωδικαστήριο, να βασίζεται «σε πλήρεις, ακριβείς και οριστικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα, ικανά να διασκεδάσουν οποιαδήποτε εύλογη επιστημονικής φύσεως αμφιβολία». Δεν μπορεί να γίνει δεκτό ότι έχει γίνει η δέουσα εκτίμηση όταν δεν υπάρχουν στοιχεία ή αξιόπιστα και επικαιροποιημένα δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή, σύμφωνα με το Ευρωδικαστήριο, το έργο είναι προτιμότερο να απορριφθεί.

Οι προβλέψεις αυτές είναι η βασική αιτία που η δέουσα εκτίμηση δεν μεταφέρθηκε σωστά και εφαρμόζεται με στρεβλό τρόπο στη χώρα μας. Η οδηγία που την προβλέπει (92/43/ΕΟΚ) ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο το 1998 με μια κοινή υπουργική απόφαση, ενώ τροποποιήθηκε (στην πραγματικότητα περιεπλάκη) με τον ν. 4014/11. «Το βασικό ζήτημα στη χώρα μας είναι ότι η οδηγία δεν έχει κατανοηθεί σωστά, ούτε από τη Διοίκηση ούτε από τη Δικαιοσύνη», εκτιμά ο Γιώργος Μπάλιας, δικηγόρος, αναπληρωτής καθηγητής Περιβαλλοντικής Πολιτικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. «Κατ’ αρχάς χρειάζεται μια χωριστή, διακριτή διαδικασία. Πρώτα, η αρμόδια Αρχή θα εξετάσει κατά πόσον το προτεινόμενο έργο θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον (screening), μηδενός έργου εξαιρουμένου. Αυτό το πρόβλημα εντόπισε και η Ε.Ε. και με πρόσφατη αιτιολογημένη γνώμη ετοιμάζεται να μας παραπέμψει στο Ευρωδικαστήριο. Η Αρχή πρέπει να εξετάσει την υπόθεση όχι τυπικά, αλλά ουσιαστικά, να την αξιολογήσει με λεπτομέρεια. Μάλιστα στη δέουσα εκτίμηση εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης: αν υπάρχει αμφιβολία, λ.χ. ελλείψει επιστημονικών στοιχείων, τότε η απάντηση πρέπει να είναι αρνητική».

Η μόνη εναλλακτική που δίνεται στην περίπτωση αυτή είναι το κράτος-μέλος να αποδείξει ότι το έργο εξυπηρετεί λόγους υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος. «Το Ευρωδικαστήριο έχει μια πλούσια νομολογία επάνω στο θέμα αυτό. Δεν μπορείς να χαρακτηρίζεις οποιοδήποτε έργο ως υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος λ.χ. επειδή θα φέρει θέσεις εργασίας. Πρέπει να αποδείξεις λ.χ. και την κοινωνική σημασία του. Για παράδειγμα, ένας δρόμος που θα διέλθει από μια περιοχή Natura αλλά θα βγάλει από την απομόνωση οικισμούς. Σε κάθε περίπτωση, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να αναλάβει τα έξοδα για την πραγματοποίηση αντισταθμιστικών μέτρων, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει στη χώρα μας».

oi-perioches-natura-kai-to-dimosio-symferon0

Ποια έργα αφορά

Μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή της δέουσας εκτίμησης είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να αφορά έργα που σύμφωνα με τη νομοθεσία χρειάζονται περιβαλλοντική αδειοδότηση. «Αφορά όλα τα έργα που γίνονται κοντά ή μέσα σε μια περιοχή Natura», εξηγεί η Ιόλη Χριστοπούλου, διευθύντρια πολιτικής στο Green Tank (δεξαμενή σκέψης για περιβαλλοντικά θέματα). «Ειδικά στη χώρα μας, η νομοθεσία για τις εκτός σχεδίου περιοχές δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στις Natura, γιατί επιτρέπει πάρα πολλές δραστηριότητες, οι επιπτώσεις των οποίων δεν αξιολογούνται ούτε ειδικά ούτε συνολικά, όπως λ.χ. η δόμηση. Το είδαμε και στην πρόσφατη καταδίκη της Ελλάδας για την πλημμελή προστασία του Κυπαρισσιακού κόλπου, όπου το Ευρωδικαστήριο είπε ξεκάθαρα ότι δεν είχε γίνει δέουσα εκτίμηση για τις επιπτώσεις της διάσπαρτης δόμησης στην περιοχή κοντά στις ακτές».

Ελλειψη Αρχής

Ένα άλλο βασικό ζήτημα είναι ποιος αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας τη δέουσα εκτίμηση. «Το 2017 το Ευρωδικαστήριο εξέδωσε μια πολύ σημαντική απόφαση για τη Γαλλία. Οπως όρισε, πρέπει να υπάρχει μια ανεξάρτητη περιβαλλοντική Αρχή που να εξετάζει τη δέουσα εκτίμηση, η οποία να μην εντάσσεται λειτουργικά στην αδειοδοτούσα Αρχή, δηλαδή στο υπουργείο Περιβάλλοντος», λέει ο κ. Μπάλιας. «Στη συνέχεια, η Γαλλία, η Γερμανία, η Αγγλία, η Ισπανία, η Ιταλία και άλλες χώρες προχώρησαν στην ίδρυση ανεξάρτητης Αρχής. Σε πολλές χώρες μάλιστα αυτή η Αρχή αναλαμβάνει και την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Στην Ελλάδα δυστυχώς δεν φαίνεται να υπάρχει ακόμα τέτοια πρόθεση. Όμως, η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από μια Αρχή που θα έχει εχέγγυα ανεξαρτησίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς διασφαλίζει την αμεροληψία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στην Ελλάδα αιτιολογημένη γνώμη (τελευταίο στάδιο πριν από την παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο) για την πλημμελή μεταφορά οδηγίας για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η αιτιολογημένη γνώμη έχει αναφορά και στο ζήτημα της δέουσας εκτίμησης, παρότι δεν αποτελεί το κεντρικό θέμα της.

Υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες

Ένα σημαντικό για την περιβαλλοντική αδειοδότηση σκέλος, το οποίο εξακολουθεί στη χώρα μας να αντιμετωπίζεται με αμηχανία ή αδιαφορία, είναι η ενίσχυση των αδειοδοτικών μηχανισμών. Πέρυσι το υπουργείο Περιβάλλοντος προέβλεψε ότι η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος ή των άλλων αρμόδιων υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης θα μπορεί να ενισχύεται με ιδιώτες, προς περιορισμό της γραφειοκρατίας. Ομως το ζήτημα της υποστελέχωσης της κεντρικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) παραμένει και η υποβοήθηση της υπηρεσίας από ιδιώτες δεν μπορεί να την υποκαταστήσει, ούτε πρέπει οι κρατικές αδειοδοτικές αρχές να μετατραπούν σε «σφραγίδα». «Οι περισσότερες αδειοδοτικές υπηρεσίες, κεντρικές και αποκεντρωμένες, είναι υποστελεχωμένες. Επιπλέον, δεν έχουν τρόπο επαλήθευσης των στοιχείων που τους κατατίθενται. Στοιχεία που θα έπρεπε να είναι ανοιχτά και προσβάσιμα και στο κοινό, για να μπορεί να συμμετέχει ουσιαστικά στη διαβούλευση», εκτιμά η κ. Χριστοπούλου. «Επομένως, τον βασικό λόγο έχει ο μελετητής που προσλαμβάνει ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος για να κάνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ο,τι επιτυγχάνεται μέσα στην υπηρεσία επιτυγχάνεται με πολύ κόπο και κάτω από πολλή πίεση».

__________

πηγή: https://greenagenda.gr/οι-περιοχές-natura-και-το-δημόσιο-συμφέρον

5,036 Thoughts to “Οι περιοχές Natura και το δημόσιο συμφέρον”

 1. cialis 40mg india – cheap cialis 20 mg 60 pills generic tadalafil australia

 2. what is sildenafil – order viagra viagra viagra 120mg

 3. prednisone 40 mg rx – prednisone 20 mg generic where can i buy prednisone without prescription

 4. ventolin hfa inhaler – onventolinp ventolin for sale

 5. cytotec price south africa – cost of cytotec cytotec price uk

 6. doxycycline 150 mg cost comparison – price of doxycycline 100mg in india doxycycline 10mg

 7. neurontin from canada – neurontin capsule 400 mg synthroid thyroid

 8. Baclofen Pas Cher En France

 9. viagra best price usa – canadian online pharmacy sildenafil

 10. cialis pills 2.5mg – where to order cialis online cialis generic levitra viagra

 11. Mingzenue

  https://buytadalafshop.com/ – buy cialis online with a prescription

 12. mail order vardenafil online – buy vardenafil paypal can you buy vardenafil over the counter

 13. stromectol price – stromectol tablets for sale

 14. buy prednisone online – prednisone generic prednisone 5mg

 15. 90 mg accutane – buy generic accutane uk accutane online order

 16. buy amoxicillin noscript canada – amoxicillin 500 mg avatar de price of amoxicillin without insurance

 17. methylprednisolone 1 mg – methylprednisolone 40mg medication lyrica 75 mg

 18. buy essay paper – critical essay help hire essay writer

 19. levitra 20mg generique en ligne

 20. viagra otc uk – stviag.com sildenafil pill cost

 21. Trerceita

  http://buypropeciaon.com/ – best place to buy finasteride

 22. GymnThymn

  http://buystromectolon.com/ – where can i buy stromectol

 23. cialis without a prescription – Canadian pharmacy cialis pfizer pharmacy discount coupons

 24. Viagra Requiere Receta Medica

 25. Trerceita

  https://buypropeciaon.com/ – finasteride 1 mg online pharmacy

 26. buy oral ivermectin – stromectol price usa ivermectin eye drops

 27. deltasone 5mg cost – prednisone price australia prednisone tablet cost

 28. lasix 40mg – furosemide canada cost can i buy furosemide over the counter

 29. buy ventolin inhaler – ventolin australia price ventolin australia price

 30. doxycycline hydrochloride 100mg – cost doxycycline australia where can i buy prednisolone tablets

 31. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 32. stromectol cream – stromectol tablet 3 mg ivermectin over the counter

 33. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 34. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 35. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 36. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 37. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 38. Amoxicillin Alcohol Interaction

 39. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 40. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 41. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 42. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 43. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 44. Холостячка 2 сезон https://bit.ly/39ioLkW Смотреть онлайн шоу Холостячка 2 сезон на СТБ.
  Пост шоу можно смотреть тут. Холостячка стб 2 сезон 1-2 серия

 45. ivermectin oral solution – ivermectin 3 buy stromectol online

 46. How Long Does Cialis Professional Last

 47. Чернобыль от HBO: смотреть онлайн Сериал чернобыль зона. Новые сериалы 2021.

 48. generic for sildenafil – buy sildenafil online generic for sildenafil

 49. Мини-сериал HBO об аварии на Чернобыльской АЭС. Сериал чернобыль отчуждения. Новые сериалы года смотреть.

 50. Мини-сериал HBO об аварии на Чернобыльской АЭС. Смотреть сериал чернобыль. Новые сериалы бесплатно.

 51. Один из самых страшных моментов четвертой серии сериала. Смотреть бесплатно сериал чернобыль. Смотреть новые сериалы бесплатно.

 52. Чернобыль от HBO: смотреть онлайн Сериал чернобыль смотреть онлайн в хорошем качестве. Смотреть новые сериалы онлайн в хорошем качестве.

 53. Чернобыль от HBO: смотреть онлайн Чернобыль сериал. Новые русские сериалы.

 54. Rarablard

  https://buyzithromaxinf.com/ – where can i buy zithromax z pak

 55. Русские Горки Русские Горки Сериал Русские горки (2021)

 56. Русские Горки Русские Горки Русские горки. 1 и 2 серии – Первый канал

 57. Русские Горки Русские Горки Русские горки (2021)

 58. Русские Горки Русские Горки Русские горки (2021)

 59. Дивись новий сезон шоу Холостячка на СТБ щоп’ятниці о 19:00 онлайн в HD якості. Холостячка 2 серія дивитися онлайн 2 випуск Україна Холостячка 2 сезон 2 випуск СТБ 24.09.2021

 60. Anthony Joshua vs Oleksandr Usyk Энтони Джошуа Александр Усик Усик – Джошуа: онлайн-трансляція чемпіонського бою

 61. cost of accutane – accutane online canada pharmacy where to buy accutane online uk

 62. Александр Усик Энтони Джошуа Энтони Джошуа Александр Усик JoshuaUsyk

 63. Amoxicillin Allergic Rash

 64. Oleksandr Usyk — Anthony Joshua. Boxing Джошуа Усик дивитися онлайн Джошуа Усик дивитися онлайн

 65. Cialis Viagra Levitra Quale Migliore

 66. Джошуа по-тежък от Усик на кантара преди мача – Спорт JoshuaUsyk Джошуа по-тежък от Усик на кантара преди мача – Спорт

 67. Джошуа назвал главную угрозу со стороны Усика – бой Усик Энтони Джошуа Александр Усик Джошуа назвал главную опасность Усика, с которой он столкнется в бою за титул (Обозреватель) 21 сен Джошуа назвав головну загрозу з боку Усика в майбутньому бою (UA.NEWS)

 68. Ковалев Про Бой Усик – Джошуа, «Удачи, Саня» – Бокс/Mma Александр Усик Энтони Джошуа смотреть онлайн Усик Джошуа 25 вересня – прогноз букмекерів і де дивитися

 69. help with essay writing – help with assignments uk paper writing websites

 70. Битва экстрасенсов 2021 смотреть онлайн 22 сезон битва экстрасенсов нова битва экстрасенсов дата выхода

 71. Битва экстрасенсов 2021 смотреть онлайн 22 сезон битва экстрасенсов дата выхода битва экстрасенсов сезон серия смотреть онлайн

 72. stromectol nz – generic ivermectin ivermectin price uk

 73. Семейка Аддамс 2 2021 – смотреть онлайн Семейка Аддамс 2 2021 – смотреть онлайн Семейка Аддамс 2 2021 – смотреть онлайн

 74. My Little Pony: Новое поколение 2021 – смотреть онлайн My Little Pony: Новое поколение 2021 – смотреть онлайн My Little Pony: Новое поколение 2021 – смотреть онлайн

 75. Монстры на каникулах: Трансформания Монстры на каникулах 4 смотреть онлайн Монстры на каникулах 4 мультфильм

 76. Ее заветное желание / Josee to Tora to Sakana-tachi Ее заветное желание мультфильм Мультфильм Ее заветное желание 2021 смотреть онлайн

 77. Пушистые спасатели Пушистые спасатели Пушистые спасатели смотреть онлайн

 78. Мультфильм Ходячий замок 2021 смотреть онлайн Мультфильм Ходячий замок Ходячий замок

 79. ФиксиКИНО мультфильм Осенний марафон ФиксиКИНО (2021) смотреть онлайн Осенний марафон ФиксиКИНО (2021) смотреть онлайн Осенний марафон

 80. Лука мультфильм Мультфильм Лука Лука (2021) смотреть онлайн

 81. Мультфильм Фиксики 2021 смотреть онлайн Фиксики смотреть онлайн в хорошем качестве Мультфильм ФиксиКИНО. Большая перемена 2021 дата выхода

 82. Маски для Николаса смотреть онлайн полная версия Маски для Николаса смотреть онлайн в hd качестве Маски для Николаса смотреть онлайн hd 720

 83. ordering viagra from india – Cialis in usa cialis online sicuro

 84. My Little Pony Нове покоління (My Little Pony Нове покоління, 2021) Дивитися онлайн мультфільм My Little Pony 2021 українською дивитися онлайн My Little Pony Нове покоління (2021) українською Дивитися онлайн

 85. Вокруг света за 80 дней мультфильм Вокруг света за 80 дней 2021 Вокруг света за 80 дней смотреть вокруг света за 80 дней

 86. My Little Pony в кино 2 2021 смотреть онлайн в качестве hd My Little Pony в кино 2 Мультфильм My Little Pony: Новое поколение 2021 – смотреть онлайн

 87. Онлайн Король лев хорошем качестве Король лев смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве Король лев на русском

 88. Три мушкетера в хорошем качестве HD 720, 1080 Мультфильм Три мушкетера смотреть онлайн Три мушкетера 2021 в хорошем качестве hd 720 1080

 89. Смотреть Энканто в хорошем качестве hd Энканто 2021 мультфильм Энканто Дисней смотреть онлайн

 90. Бебі Бос 2 мультфільм повністю Бебі Бос 2: Сімейний бізнес «Бебі Бос 2: Сімейний бізнес» Бебі Бос 2 мультфільм дивитися повністю в хорошій

 91. nila vardenafil generic – buy vardenafil online where to buy ed pills

 92. Мы монстры 2 мультфильм 2021 Мы монстры 2 смотреть онлайн в хорошем качестве Мы монстры 2 онлайн в хорошем качестве hd

 93. Душа смотреть бесплатно Душа смотреть бесплатно Душа (2021) мультфильм смотреть онлайн

 94. Красавица и дракон смотреть онлайн Мультфильм Красавица и дракон (2021) Полный мультфильм Красавица и дракон онлайн

 95. Маленький мук смотреть онлайн hd 1080 Мультфильм Маленький мук смотреть в хорошем качестве Маленький мук в хорошем качестве hd 1080

 96. Смотреть Райя и последний дракон мультфильм Райя и последний дракон (2021) смотреть онлайн Мультик 2021 Райя и последний дракон

 97. Том и Джерри 2021 смотреть онлайн бесплатно Мультфильм Том и Джерри бесплатно Мультфильм Том и Джерри смотреть онлайн

 98. nountySor

  http://buyneurontine.com/ – gabapentin classification

 99. Напарником Бузовой в шоу «Звезды в Африке» стал комик Галустян Звезды в Африке 3 серия смотреть онлайн [Звезды в Африке 7 серия] сериал в хорошем качестве (2021

 100. Плюшевый монстр 2021 Смотреть Плюшевый монстр мультфильм бесплатно Плюшевый монстр смотреть Плюшевый монстр, 2021

 101. hydroxychloroquine over the counter – hydroxychloroquine brand name prednisone 100 mg

 102. Мой шумный дом смотреть онлайн в хорошем качестве Мой шумный дом смотреть онлайн полная версия Мой шумный дом смотреть мультфильм 2021

 103. Виво смотреть онлайн в качестве hd Мультфильм Виво смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве hd Виво смотреть мультфильм

 104. Смотреть Тайна парка развлечений в hd Тайна парка развлечений фильм 2021 Тайна парка развлечений 2021 смотреть онлайн HD

 105. Миньоны 2 2021 мультфильм смотреть Мультфильм Миньоны 2 смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно Миньоны 2 Грювитация мультфильм 2021 смотрите в онлайне

 106. Ральф против Интернета мультик 2021 года дублированный Смотреть мультфильм Ральф против Интернета 2021 онлайн бесплатно в хорошем качестве Ральф против Интернета 2021 смотреть мультфильм

 107. Щенячий патруль в кино 2021 мультфильм смотреть онлайн Щенячий патруль в кино мультфильм 2021 смотреть онлайн бесплатно Мультфильм Щенячий патруль в кино в хорошем качестве 2021

 108. all types of ed products at cheapest price in usa – cenforce100usa fildena 150 usa and uk

 109. Cagstoste

  https://prednisonebuyon.com/ – prednisolone blood pressure

 110. Щенячий патруль у кіно мультфільм Дивитися онлайн Мультфільм «Щенячий патруль у кіно» Щенячий патруль у кіно мультфільм Дивитися онлайн в хорошій якості

 111. Гуллівер повертається мультфільм українською Гуллівер повертається дата виходу безкоштовно Гуллівер повертається (2021) дивитись онлайн

 112. Родина Адамсів 2 мультфільм 2021 дивитися Мультфільм Родина Адамсів 2 (2021) безкоштовно Родина Адамсів 2 мультфільм

 113. Ми монстри 2 мультфільм 2021 дата виходу «Ми монстри 2» Ми монстри 2 відео хорошої якості Full HD (1080)

 114. Тролі 2 Світове турне Кино HD 1080 Дивитися онлайн Тролі 2 Світове турне дивитися онлайн мультфільм 2021 безкоштовно Тролі 2 Світове турне в хорошій якості повністю

 115. Кролик Питер 2 мультфильм Кролик Питер 2 2021 Кролик Питер 2 смотреть онлайн hd 720 бесплатно Кролик Питер 2 мультфильм полностью

 116. orlistat 60 mg precio – xenical 42 xenical pills price

 117. Игра в кальмара бесплатно смотреть онлайн Игра в кальмара бесплатно сериал Какие мелодрамы выйдут в 2021 году?

 118. Уперед мультфільм дубляж Уперед мультфільм 2021 дивитися онлайн безкоштовно Уперед в хорошій якості повністю

 119. Тролли 2 Мировое турне мультфильм полностью Тролли 2 Мировое турне (2021) смотреть онлайн Тролли 2 Мировое турне смотрите в качестве HD

 120. Казки магічного міста: Бойовий Вомбат мультфільм 2021 Казки магічного міста: Бойовий Вомбат (2021) дивитися онлайн в хорошій якості безкоштовно Казки магічного міста: Бойовий Вомбат в хорошій якості HD 720, 1080

 121. Смотреть Жозе, Тигр и Рыба в хорошем качестве 1080 Мультфильм Жозе, Тигр и Рыба бесплатно Жозе, Тигр и Рыба смотрите в качестве HD

 122. ivermectin 90 mg – ivemecti stromectol 3 mg dosage

 123. Кролик Петрик 2 Втеча до міста відео хорошої якості Full HD (1080) Кролик Петрик 2 Втеча до міста дивитися онлайн hd +1080 безкоштовно Кролик Петрик 2 Втеча до міста мультфільм 2021 дивитися

 124. Спіріт Дикий мустанг мультфільм Дивитися онлайн в хорошій якості Спіріт Дикий мустанг 2021 мультфільм дивитися онлайн безкоштовно Спіріт Дикий мустанг мультфільм 2021 кино

 125. Митчеллы против машин 2021 смотреть онлайн полностью Мультфильм Митчеллы против машин смотреть в хорошем качестве бесплатно Митчеллы против машин 2021 смотреть онлайн в качестве hd

 126. Смотреть Конь Юлий и большие скачки мультфильм Конь Юлий и большие скачки мультфильм 2021 смотреть онлайн бесплатно Смотреть Конь Юлий и большие скачки мультфильм

 127. Зверополис онлайн в хорошем качестве Зверополис смотреть онлайн мультфильм 2021 бесплатно Фильм Зверополис 2021 смотреть онлайн

 128. Ганзель Гретель и Агентство Магии 2021. Смотреть онлайн Ганзель Гретель и Агентство Магии Мультфильм Ганзель Гретель и Агентство Магии смотреть онлайн в хорошем качестве бесплатно Ганзель Гретель и Агентство Магии 2021 мультфильм

 129. Пчелка Майя Медовый движ 2021 Смотреть онлайн в hd 720 Мультфильм Пчелка Майя Медовый движ Пчелка Майя Медовый движ мультик 2021 года дублированный

 130. online viagra sales – site sildenafil 200mg otc

 131. Основание Осман 65 серия все серии подряд Основание Осман 65 серия на русском языке Ирина Котова Основание Осман 65 серия

 132. Основание Осман 68 серия все серии Основание Осман 68 серия турецкий сериал смотреть онлайн Турецкий сериал Основание Осман 68 серия на русском языке Субтитры 1000

 133. Бджілка Майя 3. Місія Золоте яйце мультфільм українською Дивитися онлайн Мультфільм Бджілка Майя 3. Місія Золоте яйце Бджілка Майя 3. Місія Золоте яйце мультик 2021 року

 134. Крижане серце 3 відео хорошої якості Full HD (1080) Дивитися Крижане серце 3 мультфільм Крижане серце 3 в hd 1080 якості

 135. Сердечная Рана 15 серия онлайн Турецкий сериал Сердечная Рана 15 серия Турецкий сериал Сердечная Рана 15 серия на русском языке Субтитры Turkishtuz

 136. cialis buy online india – erecedpl tadalafil 20mg best price

 137. Сердечная Рана 15 серия все серии Смотреть турецкий сериал Сердечная Рана 15 серия Сердечная Рана 15 серия на русском языке Субтитры TurkSinema

 138. Doxycycline For Sale Over The Counter

 139. Cagstoste

  https://prednisonebuyon.com/ – how to order prednisone for a dog

 140. prednisone for tinnitus – by prednisone w not prescription prednisone for sale without a prescription

 141. Последнее лето 26 серия онлайн Последнее лето 26 серия на русском Последнее лето 26 серия на русском языке SesDizi

 142. Квартира невинных 43 серия все серии подряд Квартира невинных 43 серия дата выхода Квартира невинных 43 серия турецкий сериал

 143. Основание Осман 67 серия озвучка на русском Смотреть Основание Осман 67 серия турецкий сериал Турецкий сериал Основание Осман 67 серия все серии с русской озвучкой и с субтитрами

 144. Основание Осман 68 серия смотреть Основание Осман 68 серия смотреть онлайн Основание Осман 68 серия

 145. Круг 14 серия все серии Круг 14 серия турецкий сериал смотреть онлайн русском Смотреть Круг 14 серия турецкий сериал

 146. Игра на удачу 18 серия все серии подряд Турецкий сериал Игра на удачу 18 серия Игра на удачу 18 серия с русской озвучкой и с субтитрами

 147. buy female cialis online – cialis for sale no prescription online pharmacy same day delivery

 148. Земли беззакония 4 серия с озвучкой Сериал Земли беззакония 4 серия турецкий Земли беззакония 4 серия на русском языке Субтитры Turkishtuz

 149. Сказка далекого города 5 серия все серии подряд Сказка далекого города 5 серия все серии на русском языке Сказка далекого города 5 серия турецкий сериал на русском языке смотреть

 150. Квартира невинных 44 серия все серии подряд Квартира невинных 44 серия турецкий сериал на русском языке Квартира невинных 44 серия на русском языке Octopus

 151. ivermectin buy – buy ivermectin tablets ivermectin 3mg tablets

 152. ivermectin for human – ivermectin tablets uk stromectol 3 mg dosage

 153. https://bit.ly/Pacanki-6-Sezon-5-Seriya ckjk fuv fxhh sds vdsq ihq

  bdor nib zljh rfx dwce evv uxxv xzs zspx ryy wxdy onf
  eczx epe vuii jls ttdw xcqwnnk lua bjpz jnz jzfq cum gwgi azy flaa cit feee erb

 154. buying viagra in canada – rvigapll.com us online viagra

 155. Неверный 36 серия все серии Неверный 36 серия сериал онлайн турецкий Неверный 36 серия

 156. safe place to buy viagra – viagra sildenafil 50mg buying sildenafil citrate online

 157. Неисправимый Рон смотреть в качестве Неисправимый Рон смотреть онлайн в hd качестве Неисправимый Рон смотреть онлайн

 158. buy tadalafil 5mg online – goodrx cialis where to get tadalafil

 159. This info is invaluable. Where can I find out more?

 160. https://bit.ly/osnovanie-osman-67-seriya – Основание Осман 67 серия сериал на русском языке Турецкий сериал Основание Осман 67 серия с русской озвучкой и с субтитрами

 161. casino real money – playcasigm.com red dog casino

 162. cheap research paper writers – help with assignments australia online thesis writing

 163. generic viagra soft tab – Viagra australia generic viagra prescription online

 164. casino online slots play slots casino bonus codes

 165. online casino slots online casino bonus world class casino slots

 166. best online casino online casinos play casino slots

 167. no deposit casino casino slots online slot games

 168. casino online slots slot games online casino gambling

 169. gold fish casino slots no deposit casino online casino gambling

 170. free casino slot games casino play online casinos

 171. online casino gambling slots free free slots games

 172. real casino slots casino slots real money casino

 173. free casino games online free slots games best online casinos

 174. free casino games online best online casino best online casinos

 175. big fish casino play casino online casino gambling

 176. online casino slots no deposit casino online casino bonus

 177. vegas casino slots slot games online casino gambling

 178. modafinil weight loss modalert provigil 100mg

 179. online casino games online casinos online casino real money

 180. slots for real money vegas casino slots online casino gambling

 181. online casino real money best online casino best online casinos

 182. free casino slot games slots games free best online casino

 183. online casinos casino game casino online slots

 184. provigil 100 mg provigil price buy modafinil online

 185. online casino bonus slot games free online slots

 186. vegas slots online free slots games online casino slots

 187. play slots online slot games casino online

 188. Cмотреть serial онлайн, Озвучка – Перевод HDrezka Studio, лостфильм, NewStudio, BaibaKoTV Игра в кальмара 2 сезон 1 серия 257 причин, чтобы жить, Харли Квинн, Теория большого взрыва, Тень и Кость, Триггер, Энн – все серии, все сезоны.

 189. real casino slots slot games free online slots

 190. slots for real money online gambling world class casino slots

 191. free casino games online big fish casino casino blackjack

 192. Кощей. Начало 2021 мультфильм Кощей мультфильм Кощей. Начало Дисней смотреть онлайн

 193. cashman casino slots slots free online casino real money

 194. free casino games slot games play slots online

 195. cashman casino slots slots online slots for real money

 196. ivermectin tablets uk – ivermectin 3 mg online buy stromectol 2mg

 197. Cмотреть все серии онлайн, Озвучка – Перевод Amedia, Jaskier, NewStudio, байбако Холостячка 2 сезон 7 серия смотреть онлайн Смешарики. Новый сезон, Острые козырьки, Разрабы, Убийства в одном здании, Триггер, Нарко – все серии, все сезоны.

 198. cashman casino slots real casino slots gold fish casino slots

 199. no deposit casino play slots vegas slots online

 200. slots games free casino online gold fish casino slots

 201. gold fish casino slots play casino casino slots

 202. big fish casino slots free online casino bonus

 203. real money casino slots games online casino bonus

 204. vegas slots online online casino real money free casino games online

 205. gold fish casino slots free slots online casino

 206. Родина Адамсів 2 мультфільм хорошої якості повний мультфільм https://bit.ly/rodinaadamsiv2 Родина Адамсів 2 мультфільм

 207. best online casino casino bonus codes online casino games

 208. Семейка Аддамс 2 2021 смотреть онлайн в хорошем качестве hd 720 1080 https://bit.ly/semeyka-addams-2021 Семейка Аддамс 2 Горящий тур мультфильм

 209. online casino gambling casino games real money casino

 210. Мафия не может править миром 200 серия все серии подряд – https://bit.ly/mafiya-ne-mozhet-pravit-mirom-200-seriya Мафия не может править миром 200 серия

 211. best online casino casino blackjack best online casinos

 212. cashman casino slots vegas casino slots online casino gambling

 213. online slot games slot games casino blackjack

 214. casino online slots slot games online casino slots

 215. cashman casino slots big fish casino cashman casino slots

 216. play online casino slots online real casino slots

 217. Смотреть Семейка Аддамс 2 бесплатно в хорошем качестве https://bit.ly/39kiPrZ Семейка Аддамс 2 Горящий тур мультфильм

 218. free casino games casino play real money casino

 219. casino real money vegas casino slots online casino gambling

 220. world class casino slots slots free play casino

 221. online casino real money casino blackjack free online slots

 222. casino bonus codes casino game best online casinos

 223. purchase stromectol – ivermectin generic name can you buy stromectol over the counter

 224. modafinil online modafinil pill modafinil prescription

 225. best online casinos free slots free casino slot games

 226. Семейка Аддамс 2 2021 смотреть онлайн в хорошем HD качестве https://bit.ly/39kiPrZ Семейка Аддамс 2 Горящий тур мультфильм

 227. free casino games online casino real money free casino games online

 228. online slot games casino online online casino bonus

 229. vegas casino slots play casino online casino bonus

 230. slots games free casino play best online casino

 231. world class casino slots online casino slots best online casinos

 232. provigil side effects modafinil prescription modafinil generic

 233. free casino games online slot games casino bonus codes

 234. world class casino slots play online casino vegas casino slots

 235. free casino games slots online cashman casino slots

 236. gold fish casino slots play slots vegas casino slots

 237. vegas casino slots real casino slots free casino slot games

 238. provigil prescription provigil online provigil pill

 239. modafinil side effects provigil modalert online

 240. best online casino online slots real money casino

 241. play slots casino game online casino real money

 242. provigil 200 mg buy modalert modafinil side effects

 243. online slot games casino bonus codes free casino slot games

 244. online pharmacy viagra – trusted canadian pharmacy buying prescription drugs from canada

 245. Семейка Аддамс 2 смотреть онлайн Семейка Аддамс 2 мультфильм 2021 смотреть онлайн Семейка Аддамс 2 в хорошем качестве

 246. play online casino free casino play online casino

 247. buy modafinil online modafinil provigil modafinil weight loss

 248. free casino games online slots free slots for real money

 249. online casino bonus play slots casino online slots

 250. how to get modafinil prescription buy provigil online order modafinil

 251. online casino bonus free casino online casino bonus

 252. provigil over the counter provigil prescription buy modalert online

 253. casino blackjack online slot games online casino gambling

 254. gold fish casino slots vegas slots online vegas casino slots

 255. slots for real money real money casino online casino games

 256. real casino slots online gambling world class casino slots

 257. online casino real money vegas slots online real casino slots

 258. gold fish casino slots online slots no deposit casino

 259. free casino games online slots best online casino

 260. free casino games online free online slots gold fish casino slots

 261. vegas slots online online casino online casino slots

 262. vegas casino slots casino blackjack cashman casino slots

 263. provigil 100mg modalert buy provigil online

 264. online casino slots free casino slot games online casino real money

 265. play slots online big fish casino free casino slot games

 266. casino bonus codes free casino real money casino

 267. online casino games slot games free slots games